Ванков-Дунев ООД

“ВАНКОВ - ДУНЕВ” ООД – гр. Плевен е регистрирано през 1996 г. в гр. Плевен.

Дружеството развива своята дейност в региона и на територията на страната в областта на промишленото и гражданско строителство, изграждане, ремонт и преустройство.

Дружеството е специализирано в строителни, ремонтни и довършителни работи, консервации на фасади, хидроизолации, топлоизолации и сухо строителство.

Голяма част от изградените ни обекти са със социално значение, поради което сме се съобразявали с бюджетните и финансови възможности на Възложителите.

Изпълнените проекти свидетелстват, че „ВАНКОВ - ДУНЕВ” ООД е една от водещите фирми в Централна и Северна България за строителни, ремонтни и довършителни работи.

В процеса на строителство се стремим да влагаме винаги качествени материали и изделия, като същевременно се ръководим и от предпочитанията и изискванията на Възложителя.

Дружеството разполага с необходимата механизация и автотранспорт, обслужващи строителната ни дейност.

При наложена необходимост наемаме специализирана или тежка механизация.

На щат са назначени инженерно-технически кадри и строителни специалисти с доказан опит и умения при осъществяване на досегашната ни дейност в строителството.

Дружеството разполага със собствена складова и производствена база, изградена да отговаря на съвременните изисквания и стандарти. Фирмата е редовен член на Камарата на строителите в България.

В Дружеството е разработена и внедрена Интегрирана система за управление накачеството, здравето и безопасността при работа и околната среда, в съответствие с изискванията на стандарти EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004 като прилагането и поддържането на Интегрираната система за управление е удостоверено със съответните сертификати". "ВАНКОВ-ДУНЕВ" ООД е вписан в ЦПРС по строежи

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г

Фирма „Ванков - Дунев” ООД успешно изпълнява проект BG05M9OP001-1.021-0231-C01 „Повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заети лица във…
Прочети повече

Декември, 2011г

Завърши обект "Реконструкция централна градска част - гр.Угърчин"
Прочети повече

Декември, 2009 год.

Извърши реконструкция и ремонт на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", предоставящо интегрирано образование за деца от ромската общност в…
Прочети повече

Октомври, 2009

“ВАНКОВ - ДУНЕВ” ООД – гр. Плевен завърши възстановяване на църква "Св. Св. Петър и Павел" в с. Божурица [Best_Wordpress_Gallery…
Прочети повече
Запитване

“ВАНКОВ - ДУНЕВ” ООД – гр. Плевен е регистрирано през 1996 г. в гр. Плевен.

Дружеството развива своята дейност в региона и на територията на страната в областта на промишленото и гражданско строителство, изграждане, ремонт и преустройство.

Дружеството е специализирано в строителни, ремонтни и довършителни работи, консервации на фасади, хидроизолации, топлоизолации и сухо строителство.

Голяма част от изградените ни обекти са със социално значение, поради което сме се съобразявали с бюджетните и финансови възможности на Възложителите.

Изпълнените проекти свидетелстват, че „ВАНКОВ - ДУНЕВ” ООД е една от водещите фирми в Централна и Северна България за строителни, ремонтни и довършителни работи.

В процеса на строителство се стремим да влагаме винаги качествени материали и изделия, като същевременно се ръководим и от предпочитанията и изискванията на Възложителя.

Дружеството разполага с необходимата механизация и автотранспорт, обслужващи строителната ни дейност.

При наложена необходимост наемаме специализирана или тежка механизация.

На щат са назначени инженерно-технически кадри и строителни специалисти с доказан опит и умения при осъществяване на досегашната ни дейност в строителството.

Дружеството разполага със собствена складова и производствена база, изградена да отговаря на съвременните изисквания и стандарти. Фирмата е редовен член на Камарата на строителите в България.

В Дружеството е разработена и внедрена Интегрирана система за управление накачеството, здравето и безопасността при работа и околната среда, в съответствие с изискванията на стандарти EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004 като прилагането и поддържането на Интегрираната система за управление е удостоверено със съответните сертификати". "ВАНКОВ-ДУНЕВ" ООД е вписан в ЦПРС по строежи

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г

Фирма „Ванков - Дунев” ООД успешно изпълнява проект BG05M9OP001-1.021-0231-C01 „Повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заети лица във…
Прочети повече

Декември, 2011г

Завърши обект "Реконструкция централна градска част - гр.Угърчин"
Прочети повече

Декември, 2009 год.

Извърши реконструкция и ремонт на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", предоставящо интегрирано образование за деца от ромската общност в…
Прочети повече

Октомври, 2009

“ВАНКОВ - ДУНЕВ” ООД – гр. Плевен завърши възстановяване на църква "Св. Св. Петър и Павел" в с. Божурица [Best_Wordpress_Gallery…
Прочети повече
Запитване